Obniżanie kosztów korespondencji

Korespondencja masowa – Opłaty pocztowe

Niższe opłaty wysyłek masowych w związku z liberalizacją rynku pocztowego

Od stycznia 2013 ma miejsce liberalizacja rynku usług Pocztowych w Polsce. Poczta Polska nie posiada już monopolu na listy o wadze do 50g. Operatorzy niepubliczni nie muszą specjalnie dociążać listów aby walczyć z monopolem operatora publicznego. Mogą oni zaoferować konkurencyjne ceny w tym samym segmencie wagowym przesyłek. Pojawienie się bezpośredniej konkurencji cenowej przy wysyłce zwykłych listów ma szczególne znaczenie dla nadawców korespondencji masowej gdzie niższe opłaty pocztowe przekładają się na istotną zmianę w pozycjach kosztowych przedsiębiorstwa. Dopuszczenie operatorów alternatywnych do segmentu listów zwykłych o wadze do 50g nie oznacza, że z definicji są oni najbardziej korzystnym cenowo rozwiązaniem. Poczta Polska zmuszona została bowiem do obniżenia swoich cen oraz wprowadzenia systemu rabatów i opustów na określone rodzaje przesyłek, pozostając nadal operatorem o największym zasięgu doręczeń.

więcej>>
outsourcing korespondencji

Korespondencja masowa – Zlecenie obsługi firmie zewnętrznej

Obsługa korespondencji masowej przez specjalistyczną firmę outsourcingową

Koszt przygotowania korespondencji masowej składa się z wielu pozycji, z których nie wszystkie są brane pod uwagę przez managerów gdy dokonują oni analizy finansowej procesu obsługi korespondencji. Do kalkulacji kosztów korespondencji masowej przyjmuje się zwykle koszt zakupu papieru i kopert oraz koszt wydruku (toner). Nie bierze się często pod uwagę amortyzacji urządzeń, dodatkowych kosztów związanych z ich eksploatacją i serwisem, czasu pracy związanego z zamawianiem materiałów oraz obsługą programów i urządzeń, a także kosztów wynajmu powierzchni na magazynowanie materiałów i park maszynowy. Przy uwzględnieniu tak szerokiego (prawidłowego) spektrum kosztów kalkulacja finansowa zdecydowanie wskazuje na ekonomiczną opłacalność korzystania z usług firm zewnętrznych, wyspecjalizowanych w obsłudze korespondencji masowej. Dodatkową zaletą rozwiązań outsourcingowych jest szybszy czas realizacji oraz procedury i systemy zabezpieczeń na wypadek awarii, na które zwykli nadawcy korespondencji masowej nie posiadają.

Zobacz jak prawidłowo skalkulować zlecenie obsługi korespondencji firmie zewnętrznej: zobacz

więcej>>
e-faktura

Korespondencja masowa – Faktury elektroniczne

Zlecenie procesu przygotowania korespondencji firmie zewnętrznej

Wraz z rozwojem infrastruktury informatycznej w społeczeństwie oraz wzrostem liczby użytkowników Internetu alternatywą dla papierowej korespondencji masowej będzie jej elektroniczny odpowiednik. Chodzi tu szczególnie o masowa wysyłkę faktur lub innych ważnych dokumentów personalizowanych. Dystrybucja tych dokumentów w wersji elektronicznej np. e-faktur jest znacznie szybsza, dużo tańsza i bezpieczniejsza od formy papierowej. W wypadku dokumentów elektronicznych istotna jest przede wszystkim właściwa forma ich dystrybucji. Stosowanie do tego celu powszechnej poczty e-mail nie jest rozwiązaniem ani wystarczająco bezpiecznym ani odpowiednio funkcjonalnym. Właściwym rozwiązaniem są dedykowane platformy internetowe oparte na „koncepcji chmury” z możliwością dostępu z dowolnego miejsca na świecie przez każde urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korespondencja masowa faktur poprzez platformę internetową pozwala na zastosowanie dodatkowych funkcjonalności jak płatności on-line czy archiwizacja przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów nawet o 90%.

więcej>>

1. Wybierz interesujące Ciebie zagadnienia

  • Niższe opłaty pocztowe
  • Usługa druku i kopertowania
  • E-Faktura

2. Wpisz swoje dane i charakterystykę korespondencji

Imię i Nazwisko:

Firma/Instytucja:

Email:

Telefon kontaktowy:

Charakterystyka korespondencji:

Adrex Group

Jesteśmy specjalistyczną firmą mailingową świadczącą usługi w zakresie obsługi korespondencji masowej. Doradzając lub przygotowując listy dla naszych klientów główny nacisk kładziemy na obniżenie kosztów stosując wszystkie lub wybrane z przedstawionych obok rozwiązań.

Kontakt

Adrex Group Sp. j.
ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań
Telefon: (+48) 61 6391742
E-mail: info@adrex24.pl
www.adrex-group.pl