img1

Adrex Group

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie masowej wysyłki korespondencji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Przygotowując listy dla naszych klientów skupiamy się przede wszystkim na obniżeniu kosztów stosując wszystkie lub wybrane z przedstawionych poniżej rozwiązań.

img1

Korespondencja masowa - Opłaty pocztowe

Od stycznia 2013 ma miejsce liberalizacja rynku usług Pocztowych w Polsce. Poczta Polska nie posiada już monopolu na listy o wadze do 50g. Operatorzy niepubliczni mogą zaoferować konkurencyjne ceny w tym samym segmencie wagowym przesyłek. Pojawienie się bezpośredniej konkurencji cenowej przy wysyłce zwykłych listów ma szczególne znaczenie dla nadawców korespondencji masowej gdzie niższe opłaty pocztowe przekładają się na istotną zmianę w pozycjach kosztowych przedsiębiorstwa.

Dopuszczenie operatorów alternatywnych do segmentu listów zwykłych o wadze do 50g nie oznacza, że ich oferta stała się najbardziej korzystnym cenowo rozwiązaniem. Poczta Polska zmuszona została bowiem do obniżenia swoich cen oraz wprowadzenia systemu rabatów i opustów na określone rodzaje przesyłek, pozostając nadal operatorem o największym zasięgu doręczeń.

img1

Korespondencja masowa - Obsługa przez firmę zewnętrzną

Koszt przygotowania korespondencji masowej składa się z wielu pozycji, z których nie wszystkie są brane pod uwagę przez managerów gdy dokonują oni analizy finansowej procesu obsługi korespondencji. Do kalkulacji kosztów korespondencji masowej przyjmuje się zwykle koszt zakupu papieru i kopert oraz koszt wydruku (toner). Nie bierze się często pod uwagę amortyzacji urządzeń, dodatkowych kosztów związanych z ich eksploatacją i serwisem, czasu pracy związanego z zamawianiem materiałów oraz obsługą programów i urządzeń, a także kosztów wynajmu powierzchni na magazynowanie materiałów i park maszynowy. Przy uwzględnieniu tak szerokiego (prawidłowego) spektrum kosztów kalkulacja finansowa zdecydowanie wskazuje na ekonomiczną opłacalność korzystania z usług firm zewnętrznych, wyspecjalizowanych w obsłudze korespondencji masowej. Dodatkową zaletą rozwiązań outsourcingowych jest szybszy czas realizacji oraz procedury i systemy zabezpieczeń na wypadek awarii, na które zwykli nadawcy korespondencji masowej nie posiadają.

Sprawdź jak prawidłowo skalkulować zlecenie obsługi korespondencji firmie zewnętrznej: zobacz

img1

Korespondencja masowa - Faktury elekroniczne

Wraz z rozwojem infrastruktury informatycznej w społeczeństwie oraz wzrostem liczby użytkowników Internetu alternatywą dla papierowej korespondencji masowej będzie jej elektroniczny odpowiednik. Chodzi tu szczególnie o masowa wysyłkę faktur lub innych ważnych dokumentów personalizowanych. Dystrybucja tych dokumentów w wersji elektronicznej np. e-faktur jest znacznie szybsza, dużo tańsza i bezpieczniejsza od formy papierowej.

Wysyłka faktur elektronicznych (pliki PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej jest najpopularniejszym sposobem elektronicznej dystrybucji rachunków. Metoda ta posiada pewne ograniczenia, jest jednak najprostszym i najtańszym sposobem wysyłki e-faktur

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są dedykowane platformy internetowe oparte na „koncepcji chmury” z możliwością dostępu z dowolnego miejsca na świecie przez każde urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korespondencja masowa faktur poprzez platformę internetową pozwala na zastosowanie dodatkowych funkcjonalności jak płatności on-line czy archiwizacja przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów nawet o 90%.

Sprawdź jak funkcjonuje platforma do dystrybucji e-faktur: zobacz